En prensa : ....................... ......... La Voz de Galicia: Medre o mar - El ideal Gallego: "en Atlántica" - nº 53 revista Cerna - ................ -TVG Miraxes- ............................. - La región
VIDEOs
VIMEO: Canle "NoTobo do Raposo"
-Novas conversas con Atlante en BCN -.........-Expos. en taller mecánico -
EXPOSICIONS/SERIES
Seneivo Primero. 50Tn. - texto
Futillos
Caicuo. Fame e migración
Encontro - texto
Empédocles: terra, auga, lume e vento
Memoria agua
Paseante-crebas
Présa - texto Fernandez. Naval - texto X. Meléndrez
As mans do vento -texto galego - tex to castellano
Lembrando o mar no porto: O barco-soporte
Cerna contracapas
Espera e tránsito
Chamo por ti
Martratado