catálogo exposicións

 

 

 
 

O paralelo 43°21'45” indica as coordenadas
da praza central dun barrio coruñés:

As Conchiñas - Agra do Orzán